سخنی با اولیا

اولیاء محترم

همه می‏دانیم که والدین نقش بسیار بسزا و مؤثری در نتیجه گیری وموفقیت داوطلبین کنکور دارند. بیایید در سال منتهی به کنکورهمراهانی جذاب، مقتدر، صبور، و ناظرانی مطمئن، مطلع و پیگیر باشیم.
همراهی و جذابیت : می دانیم که: 1- بهترین مکان برای مطالعه دانش آموز، خانه است. 2- یادگیری و طبقه بندی مطالب مطالعه شده، درحین استراحت اتفاق می افتد. 3- بهترین تصمیم درحین استراحت که منجر به کاهش استرس و نگرانی دانش آموز می‏گردد، مصاحبت وگفتگو با والدین است. بنابراین ضروری است که در نقش والدین کنکوری و درحین همراهی با داوطلب ، شخصیت بسیار جذاب داشته باشیم. جذابیت در رفتار یعنی، ایجاد شرایطی امن وشاداب در منزل،که دانش آموز و دیگر اعضای خانواده در آن احساس آرامش توأم با لذت داشته باشند.
اقتدار: شرایط خاص حاکم بر سال کنکور، بعضأ سبب می شود که داوطلب یا، علیرغم مطالعه وتلاش مناسب، ناامید گردیده وترس از شکست در نتیجه داشته باشد، ویا به دلیل فشار کار، دست از تلاش برداشته و فقط تمارض به مطالعه کند، در هردوحالت، اقتدار والدین می تواند تأثیر مثبت بسیار زیادی در تغییرنگرش و تصمیمات بعدی دانش ‏آموز داشته باشد.
صبوری: در مسیر آمادگی برای آزمون سراسری، عواملی مانند : فشارکاری، رقابت، بهم خوردن تصمیمات و برنامه‏ریزی دانش ‏آموزان و ناامیدی، تأثیرات منفی بر خلقیات و رفتار ایشان دارد، والدینی صبور باشیم.
نظارت : بدون توجه به سطح سواد، مشغله کاری و هرچیز دیگر، درسال آخر، تلاش کنیم سطح آگاهی و اطلاعات خود را نسبت به کم وکیف آزمون سراسری و روش های برنامه ریزی آن بالا برده و نقش نظارت بر عملکرد دانش ‏آموز را درمنزل برعهده بگیریم.
اطمینان : ناظر فقط نظارت می کند، نه بازخواست، نه تنبیه، نه ملامت وسرزنش، شرط قبل از نظارت،اطمینان نسبی به تصمیمات، برنامه ها و عملکرد دانش ‏آموز است، دانش‏ آموز توقع دارد که والدین به برنامه مطالعاتی وی اطمینان اولیه را داشته و درمسیر نظارت، فقط اشکالات وکم کاری های احتمالی را گوشزد کنند.
اطلاع: پیشنهاد مؤکد این است که، والدین دانش ‏آموز کنکوری، در جلسات مشاوره و برنامه‏ریزی همراه وی شرکت نموده و از آنها مطلع وآگاه باشد، همچنین حتی الامکان هرروز صبح، در ابتدای برنامه از تصمیمات و شب هنگام، در انتهای برنامه، از میزان اجرای تصمیمات، آگاهی کسب نماید.
پیگیری: مهم است که در سال آخر، داوطلب کنکور در بستر آرامش روانی، فقط درس بخواند وتلاش کند برای موفقیت، والدین همراه، پیگیری های لازم در خصوص، مشاور، کتاب و بسته های آموزشی ضروری ودیگر امکانات لازم را انجام می دهند.
جملات به ظاهر سازنده از جانب والدین، ولی با تأثیرات مخرب: (تو تلاش خودت را بکن، نتیجه هرچی شد.)
دراین بیان، احتمال نتیجه نگرفتن ونرسیدن به هدف، جاری است، بنابراین محتمل است که دانش آموز به برنامه، تلاش وعملکرد خود مشکوک ویا مأیوس شود. به کارگیری این نوع ادبیات، فشاری مضاعف به ایشان وارد می کند. (شبیه یک نوع شرمندگی مقابل والدین) ، تو باید نتیجه بگیری ویا برعکس، امسال نشد، سال آینده. بهتراینست که، بجای بحث در موردنتیجه کنکور، تلاش دانش آموز و تغییر لحظه ای آن را مدنظر قرار دهیم، وبه وی یادآوری کنیم که باتلاش برنامه ریزی شده، شرایطش امروز از دیروز و فردا از امروز بهترخواهد شد.

keyboard_arrow_up