دبیرستان فرزانگان 4 مدرسه خاص با تفکر تعالی

فراخوان و اطلاعیه ها

آخرین اخبار مدرسه

دختران گل متولدین دی ماه

فاطمه جان نثارریحانه آموزگارسپیده سادات دانش ثانی
محدثه احمد آبادیمعصومه یزدان آبادراضیه جلالی
مریم حسن زادهفاطمه سلطان نیاراضیه یوسفی
گلاره مجدیمریم درمنه

افتخارات دبیرستان

0
پژوهشی
0
فرهنگی
0
ورزشی

سخن مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی کشور :

سمپاد خیلی مهم است. مدارس استعدادهای درخشان نباید تضعیف شود.

فهرست