دبیرستان فرزانگان 4 مدرسه خاص با تفکر تعالی

فراخوان و اطلاعیه ها

آخرین اخبار مدرسه

افتخارات دبیرستان

0
فرهنگی
0
ورزشی
0
پژوهشی

 مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی کشور  فرمودند:

سمپاد خیلی مهم است. مدارس استعدادهای درخشان نباید تضعیف شود.
فهرست