مرکز مشاوره فرزیار (دبیرستان فرزانگان4 مشهد)

خدمات مرکز:

. دعوت از مشاوران تخصصی در حوزه های مختلف
. انجام مشاوره و راهنمایی‏‌های گروهی و بیان تکنیک‌های موفقیت در کنکور به صورت حضوری و غیرحضوری

. پشتیبانان اختصاصی برای دانش آموزان ( دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان)
. برگزاری جلسات مشاوره فردی (انجام برنامه ریزی فردی، تحلیل آزمون‏‌هایی که دانش آموز شرکت نموده برای دانش آموزان متقاضی)

مشاوران

فرین فدوی

مشاور

مشاور رسمی آموزش و پرورش
مشاور مدارس فرزانگان و مصلی نژاد مشهد
عضو نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن ملی مشاوران آ.پ
عضو انجمن علمی مشاوران خراسان رضوی
عضو دبیرخانه کشوری سمپاد

فهیمه رئیسیان

مشاور

کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی
مشاور رسمی آموزش و پرورش
مشاور کنکور
مشاور انتخاب رشته کنکور
مدرس کارگاه های روش مطالعه

اعظم عرفانیان

مشاور

کارشناس روانشناسی بالینی
عضو نظام روانشناسی
مشاور تحصیلی و برنامه ریزی کنکور
با بیش از 38 سال سابقه
سرگروه روانشناسی آموزش پرورش خراسان رضوی

فهرست