خدمات مشاوره کنکور – ویژه پایه دوازدهم

خدمات مشاوره کنکــــور دبیرستان فرزانگان 4 ویژه پایه دوازدهم

دعوت از مشاور تخصصی کنکور و مشاور دانشگاه فردوسی مختص دانش آموزان پایه دوازدهم و حضور ایشان دو روز در هفته در طول سال تحصیلی.
انجام مشاوره و راهنمایی‏های گروهی و بیان تکنیکهای موفقیت در کنکور به صورت حضوری و غیرحضوری در قالب برگزاری وبینارهای کوتاه مدت توسط مشاور محترم آموزشگاه و مهمانان مدعو در طول سال تحصیلی.
برگزاری جلسات مشاوره فردی هفتگی: انجام برنامه ریزی فردی ، تحلیل آزمون‏هایی که دانش آموز شرکت نموده برای دانش آموزان متقاضی.
اخذ مجوز فعالیت و آماده سازی سالن مطالعه دبیرستان جهت ایجاد محیطی امن و آرام برای مطالعه دانش‏آموزان کنکوری و افزایش زمان مطالعه آنها.
ثبت نام دانش آموزان در کنکور سراسری و…


تقویم اجرایی فعالیتهای مشاوره ای پایه دوازدهم –سال تحصیلی1400-1399


 فعالیت مشاوره ای 
 

 

مهر 99 

 

کارگاه برنامه ریزی کنکور (ترم اول) 
اصول و شیوه های مطالعه مفهومی 
معرفی منابع تست و کمک آموزشی 
اهمیت زیرگروهها در کنکور 
کارگاه مهندسی کنکور جهت اولیاء 
 

 

آبان 99 

 

مدیریت زمان (سارقین زمان) 
تکنیک های تمرکز حواس 
دروس کلیدی و رتبه ساز 
معرفی رشته های دانشگاهی (جلسه اول) 
انگیزه بخشی (جلسه اول)
 

 

آذر و دی 99 

 

زمانبندی سؤاالت کنکور 
تکنیک های تست زنی (تله های تست) 
معرفی دانشگاههای خاص 
کارنامه هشدار 
تأثیر بودجه بندی در مطالعه کنکور 
 

 

بهمن و اسفند 99 

 

کارگاه نحوه تکمیل فرم ثبت نام کنکور 
والدین و کنکور 
هوش هیجانی و تأثیر آن در موفقیت 
فرصت طالیی برنامه نوروزی 
سهمیه در کنکور 
 

 

فروردین و اردیبهشت 1400

تحلیل و ارزیابی آزمونهای جامع سنجش 
معرفی رشته های دانشگاهی (جلسه دوم) 
معرفی دانشگاهها 
اطالعات اولیه انتخاب رشته 
تکنیکهای کاهش استرس 
فهرست