برگزاری اولین جلسه هماهنگی دبیرخانه کارسوق استانی فردوسی 1400/10/4

folder_openاخبار

 

اولین جلسه ی هماهنگی کارسوق استانی فردوسی، درتاریخ 1400/10/4 با حضور اعضای کادر اجرایی دبیرخانه، در دبیرستان فرزانگان4 مشهد برگزار شد. در این جلسه اهداف و محورهای اصلی تعیین و شیوه نامه تدوین گردید. همچنین هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاه ها صورت پذیرفت. پس از اتمام جلسه، شیوه نامه جهت اطلاع رسانی به مدارس،برای سمپاد خراسان رضوی ارسال گردید.

 

مطالب مرتبط

keyboard_arrow_up