اعضای انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه و مدرسه , برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.مفتخریم که در دبیرستان فرزانگان 4 از حضور و همراهی این عزیزان بهره مند می باشیم.

در برگزاری اولین مجمع عمومی آموزشگاه که به صورت وبینار صورت پذیرفت، درتاریخ 1400/7/28 اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه با رای گیری طبق لیست زیر انتخاب شدند.

1- آقای محسن اصغریار
2- خانم فخری شیرازیان
3- خانم معصومه امینی
4- آقای محمود بصیرت
5- خانم عزیزه فرشکاران
6- خانم کیمیا بیگم حسینی

باسپاس از حضورو همکاری اولیای گرامی و منتخبین محترم و آرزوی موفقیت

فهرست