با تیم ما ملاقات کنید

Michael Doe

Founder / CEO

Clark Kent

Co-Founder / CTO
توسعه دهندگان

David Smith

Developer

Jane Smith

Art Director

Kevin Smith

Developer
تیم پشتیبانی

Robert Smith

Kate Smith

Kevin Smith

Katerina Smith

دفتر ما