وبلاگ – کلاسیک (2 ستون)

بازگشایی حضوری دبیرستان فرزانگان4- فروردین1401

اخبار1401
    در پی ابلاغ دستورالعمل حضوری شدن مدارس از چهاردهم فروردین ماه 1401، تمامی کلاس ها و آموزش ها در دبیرستان فرزانگان4 از 14 فرودین 1401 به صورت حضوری و منطبق بر زمانبندی پیش از شیوع بیماری کرونا تشکیل شد. فضای پرنشاط آموزشگاه در این روز قابل توجه بوده و نویدبخش…

ثبت نام کنکور1401 در دبیرستان فرزانگان4 – 1400/11/18

اخبار1401
    فرآیند ثبت نام کنکور سراسری 1401 از چهارشنبه 13 بهمن ماه 1400 به مدت سه روز کاری در دبیرستان فرزانگان4 مشهد انجام شد. در فرآیند ثبت نام ، دانش آموزان توسط مشاور ویژه کنکور و معاونت فناوری آموزشگاه راهنمایی و پشتیبانی شدند.
فهرست