ثبت نام کنکور1401 در دبیرستان فرزانگان4 – 1400/11/18

folder_openاخبار1401

 

 

فرآیند ثبت نام کنکور سراسری 1401 از چهارشنبه 13 بهمن ماه 1400 به مدت سه روز کاری در دبیرستان فرزانگان4 مشهد انجام شد.

در فرآیند ثبت نام ، دانش آموزان توسط مشاور ویژه کنکور و معاونت فناوری آموزشگاه راهنمایی و پشتیبانی شدند.

مطالب مرتبط

فهرست