جشنواره خوارزمی

در مدارس سمپاد دانش آموزان غالبأ از هوش و استعداد ویژه برخوردارند، خانواده ها و دانش آموزان نیز توجه خاصی به رقابت در کنکور، المپیادهای علمی و جشنواره خوارزمی دارند. از این رو مهم ترین هدف مدیریت و همکاران این آموزشگاه ایجاد آمادگی دانش آموزان برای شرکت در این آزمون ها و موفقیت آن ها می باشد.

« جشنواره خوارزمی»

شرکت در جشنواره خوارزمی خیلی ساده است. باید طرح و ایده ای بیابید و تا جایی که برای شما مقدور است، برای اجرا و ساخت آن تلاش نمایید.
گروه های علمی جشنواره خوارزمی: برق و الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک، علوم زیستی و پزشکی، نجوم، شیمی، نانوتکنولوژی، ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، علوم دینی، علوم اجتماعی، روانشناسی، هنر و …

مراحل جشنواره خوارزمی:

  •  ارائه طرح و ثبت نام در سایت جشنواره
  • تایید پژوهش برای ناحیه و ارسال به مرحله داوری استانی
  • داوری غیر حضوری استان ها
  • دفاع و داوری حضوری استان
  • داوری غیر حضوری کشوری
  • دفاع و داوری اصولی کشور با حضور طراح و داور

ملاک های داوری جشنواره:

  • خلاقیت و نوآوری (70 امتیاز)
  • ارزش علمی، فنی و تخصصی طرح (50 امتیاز)
  • کاربرد و حل مسئله (50 امتیاز)
  • مستند سازی علمی (30 امتیاز)