افتخارات آموزشی دبیرستان فرزانگان۴ مشهد

افتخارآفرینان کنکور سراسری ۱۴۰۲ فرزانگان۴ مشهد

افتخارآفرینان کنکور سراسری ۱۴۰۱

المپیاد علمی کشوری  ۴۰۱-۴۰۰

  

کنکور 1400

کنکور 1399

المپیاد 400-99

 

 

keyboard_arrow_up